Контакти

Фотография

За информация  и въпроси свързани с проекта:

Мариана Николаева – Ръководител Проект
тел. 0882899005
e-mail: zkmet_nikolaeva@dalgopol.org

Ферхан Хасан – Координатор Проект
тел. 0889695000
e-mail: obrazovanie@dalgopol.org

Информация за връзка с Бенефициента по проекта Община Дългопол:

Община Дългопол
ул. Г. Димитров 105
тел.: 0517 22 185
факс: 0517 22 135
Моб.: 0885 610 884
e-mail: obshtina@dalgopol.org