Добри практики

Фотография

Тук ще предоставяме контакти на други социални предприятия с цел популяризиране на социалното предприемачество и неговата роля за развитието на икономиката

Форум „Социални предприятия в България"

Oбщинско социално предприятие "Морски знаци"